Xinxetes de colors

enganxo
amb xinxetes
de colors
t  r  o  s  s  e  t  s
de mi
que tenia
d  i  s  p  e  r  s  o  s
i em faig
un puzle
.          d’emocions
.          confrontades
pensaments
descoberts
.          i antigues
.          creences
.

.
cada peça         m’ajuda a                   c r é i x e r

poesia

M’abraço en somriure

abraço
un somriure
fràgil
com un infant

l’acarono
amb amorosies
sorgides del
fons del cor
i m’impregna
el cos sencer

 

m’abraço
en somriure
fort
i
segur

poesia

1 3 4 5 6 7 53