El mar retruny

el mar retruny

d’entre les ones
sorgeix el sol
que vol imposar
l’aurora

els núvols
tossuts
no li cedeixen
el pas
i la lluna
agita
la marea

 

el mar retruny

contra tot
pronòstic
guanyo la
partida

poesia

Xinxetes de colors

enganxo
amb xinxetes
de colors
t  r  o  s  s  e  t  s
de mi
que tenia
d  i  s  p  e  r  s  o  s
i em faig
un puzle
.          d’emocions
.          confrontades
pensaments
descoberts
.          i antigues
.          creences
.

.
cada peça         m’ajuda a                   c r é i x e r

poesia

1 4 5 6 7 8 103