Sobre mi

Iolanda Pàmies Rimbau
Qui sóc?

 

Violeta Mots
Qui és aquesta papallona que trobeu a tot arreu?

 

 

 

 

.                                                              o     a m b   el    sol
                                                       l
.                                                 o
                                        v
nascuda de l ‘  a  i  r  e

del f                                                         il·luminada per la lluna
.        o                                                t
.          n                                          i
.             s                                  n
.                 del mar a la negra

dels cavallets                              a les estrelles
de la medusa                              a la libèl·lula

r e c o r r o   c o s s o s  
c r e o   m o n s
i n v e n t o   h i s t ò r i e s

sóc lleugera     ràpida i fugaç     com una idea
forta i segura com una ment sense fronteres

em diuen

v i o l e t a

he nascut de la creativitat en un món de paraules imaginat per l’autora d’aquest blog

              Iolanda Pàmies Rimbau